Skalistý potok listopad 2015 - 5 (27)

o jeden zpět

Zpocené převlékání do jeskyňářského není v sychravém počasí nic příjemného foto © Willy

Zpocené převlékání do jeskyňářského není v sychravém počasí nic příjemného


foto © Willy
www.speleoaquanaut.cz