Skalistý potok listopad 2015 - 6 (27)

o jeden zpět

Gunar se sklání před dírou foto © DrKozel

Gunar se sklání před dírou


foto © DrKozel
www.speleoaquanaut.cz