Skalistý potok listopad 2015 - 4 (27)

o jeden zpět

Wajglpauza, Kozlova achillovka naštěstí seká latinu foto © Willy

Wajglpauza, Kozlova achillovka naštěstí seká latinu


foto © Willy
www.speleoaquanaut.cz