Skalistý potok listopad 2015 - 3 (27)

o jeden zpět

Rozcvička - nekonečný výstup k hornímu vchodu Skalistého potoka foto © Gunar

Rozcvička - nekonečný výstup k hornímu vchodu Skalistého potoka


foto © Gunar
www.speleoaquanaut.cz