Skalistý potok listopad 2015 - 2 (27)

o jeden zpět

Zkušený kotlíkář Radek připravuje ranní kávu foto © DrKozel

Zkušený kotlíkář Radek připravuje ranní kávu


foto © DrKozel
www.speleoaquanaut.cz