SARDINIE 2013 - 78 (89)

o jeden zpět

Rafal nevěří, že v sintrovém jezírku je křišťálová voda foto: DrKozel

Rafal nevěří, že v sintrovém jezírku je křišťálová voda


foto: DrKozel
www.speleoaquanaut.cz