SARDINIE 2013 - 79 (89)

o jeden zpět

Erik Kapucian na laně v severní větvi foto: DrKozel

Erik Kapucian na laně v severní větvi


foto: DrKozel
www.speleoaquanaut.cz