SARDINIE 2013 - 80 (89)

o jeden zpět

Míra s Danem u tunýlku ve vzdálených částech Ramo Sud, objeveného před dvěma lety foto: Karol

Míra s Danem u tunýlku ve vzdálených částech Ramo Sud, objeveného před dvěma lety


foto: Karol
www.speleoaquanaut.cz