SARDINIE 2013 - 81 (89)

o jeden zpět

Vstup do sifonu Smrdutého úhoře ve vzdálených částech Ramo Sud foto: Karol

Vstup do sifonu Smrdutého úhoře ve vzdálených částech Ramo Sud


foto: Karol
www.speleoaquanaut.cz