SARDINIE 2013 - 77 (89)

o jeden zpět

Vstup do 17. sifonu je velké podzemní jezero foto: DrKozel

Vstup do 17. sifonu je velké podzemní jezero


foto: DrKozel
www.speleoaquanaut.cz