Skalistý potok - vývěr, foto: Tomáš Sládek - 7 (11)

o jeden zpět

Neviditelná voda? Foto: Tomáš Sládek

Neviditelná voda?


Foto: Tomáš Sládek
www.speleoaquanaut.cz