Skalistý potok - vývěr, foto: Tomáš Sládek - 8 (11)

o jeden zpět

Taková viditelnost nebývá vždy... Foto: Tomáš Sládek

Taková viditelnost nebývá vždy...


Foto: Tomáš Sládek
www.speleoaquanaut.cz