Skalistý potok - vývěr, foto: Tomáš Sládek - 6 (11)

o jeden zpět

Vývěr Skalistý potok - figurant a blesk: Petr Chmel Foto: Tomáš Sládek

Vývěr Skalistý potok - figurant a blesk: Petr Chmel


Foto: Tomáš Sládek
www.speleoaquanaut.cz