Skalistý potok, leden - březen 2014 - 32 (36)

o jeden zpět

Jak je patrné na detailu, Dan má jeskynní žloutenku a Míra s Mahonym rádi meditují... foto: MejlaD © 2014

Jak je patrné na detailu, Dan má jeskynní žloutenku a Míra s Mahonym rádi meditují...


foto: MejlaD © 2014
www.speleoaquanaut.cz