Skalistý potok, leden - březen 2014 - 33 (36)

o jeden zpět

Na březnové akci se Karol chlubí Mahonyho macatým navijákem

Na březnové akci se Karol chlubí Mahonyho macatým navijákem


www.speleoaquanaut.cz