Skalistý potok, leden - březen 2014 - 31 (36)

o jeden zpět

Spokojení muži po akci (zleva Mahony, Dan, Míra) foto: MejlaD © 2014

Spokojení muži po akci (zleva Mahony, Dan, Míra)


foto: MejlaD © 2014
www.speleoaquanaut.cz