Skalistý potok listopad 2015 - 16 (27)

o jeden zpět

Gunar - pokračovatel jeskyňářského rodu Havlů foto © Willy

Gunar - pokračovatel jeskyňářského rodu Havlů


foto © Willy
www.speleoaquanaut.cz