Skalistý potok listopad 2015 - 15 (27)

o jeden zpět

Čekání na potápěče si zkracujeme prohlídkou jeskyně foto © Willy

Čekání na potápěče si zkracujeme prohlídkou jeskyně


foto © Willy
www.speleoaquanaut.cz