Skalistý potok listopad 2015 - 17 (27)

o jeden zpět

Slováci ráno naopak vstupují do vývěru v dolní části Skalistého potoka foto © Gunar

Slováci ráno naopak vstupují do vývěru v dolní části Skalistého potoka


foto © Gunar
www.speleoaquanaut.cz