SARDINIE 2013 - 30 (89)

o jeden zpět

Zleva: zasněný Radek, zadumaný Míra a rozespalý Mahony foto: Ondřej

Zleva: zasněný Radek, zadumaný Míra a rozespalý Mahony


foto: Ondřej
www.speleoaquanaut.cz