SARDINIE 2013 - 31 (89)

o jeden zpět

Dědeček, náš oblíbený expediční kuchař. V pozadí Hutňan junior foto: Ondřej

Dědeček, náš oblíbený expediční kuchař. V pozadí Hutňan junior


foto: Ondřej
www.speleoaquanaut.cz