Višňovka, Praha - Kbely - 22 (34)

o jeden zpět

Zbyněk a nácek (erodovaný relief zcela vpravo) foto: JiříŠ

Zbyněk a nácek (erodovaný relief zcela vpravo)


foto: JiříŠ
www.speleoaquanaut.cz