Višňovka, Praha - Kbely - 21 (34)

o jeden zpět

...i v části Německého sálu foto: JiříŠ

...i v části Německého sálu


foto: JiříŠ
www.speleoaquanaut.cz