Ťomáškárna s dorostem, trénink SRT, září 2013 - 9 (13)

o jeden zpět

Závěrečná kontrola před sestupem do hlubiny Foto: Máca

Závěrečná kontrola před sestupem do hlubiny


Foto: Máca
www.speleoaquanaut.cz