Ťomáškárna s dorostem, trénink SRT, září 2013 - 8 (13)

o jeden zpět

Cesta do propasti Foto: Máca

Cesta do propasti


Foto: Máca
www.speleoaquanaut.cz