SARDINIE 2013 - 6 (89)

o jeden zpět

Zamyšlený náčelník před odjezdem dumá zda někde nenechal tesař díru foto: DrK

Zamyšlený náčelník před odjezdem dumá zda někde nenechal tesař díru


foto: DrK
www.speleoaquanaut.cz