SARDINIE 2013 - 7 (89)

o jeden zpět

Horolezec a jeden z fotografů výpravy - Ondřej foto: DrK

Horolezec a jeden z fotografů výpravy - Ondřej


foto: DrK
www.speleoaquanaut.cz