Skalistý potok, z akce - listopad 2013 - 14 (16)

o jeden zpět

Ve vývěru budou potápěči pořizovat fotodokumentaci foto: Chmel

Ve vývěru budou potápěči pořizovat fotodokumentaci


foto: Chmel
www.speleoaquanaut.cz