Skalistý potok, z akce - listopad 2013 - 13 (16)

o jeden zpět

Skalistý potok, u vývěru foto: Chmel

Skalistý potok, u vývěru


foto: Chmel
www.speleoaquanaut.cz