Skalistý potok listopad 2015 - 26 (27)

o jeden zpět

Skalní masivy nad vesničkou Háj ve Slovenském krasu foto © DrKozel

Skalní masivy nad vesničkou Háj ve Slovenském krasu


foto © DrKozel
www.speleoaquanaut.cz