Skalistý potok listopad 2015 - 25 (27)

o jeden zpět

Důstojné zázemí po náročné akci přijde vždy vhod foto © DrKozel

Důstojné zázemí po náročné akci přijde vždy vhod


foto © DrKozel
www.speleoaquanaut.cz