SARDINIE 2013 - 69 (89)

o jeden zpět

Potápěči se vynořují v jezerech v severní větvi Bue Marina foto: DrKozel

Potápěči se vynořují v jezerech v severní větvi Bue Marina


foto: DrKozel
www.speleoaquanaut.cz