SARDINIE 2013 - 70 (89)

o jeden zpět

Na 700. metru Ramo Nord odkládají Radek a Rafal výstroj, dále už půjdeme po svých foto: DrKozel

Na 700. metru Ramo Nord odkládají Radek a Rafal výstroj, dále už půjdeme po svých


foto: DrKozel
www.speleoaquanaut.cz