SARDINIE 2013 - 52 (89)

o jeden zpět

...odměnou za dřinu mohou být fantastické scenérie foto: Dan

...odměnou za dřinu mohou být fantastické scenérie


foto: Dan
www.speleoaquanaut.cz