SARDINIE 2013 - 51 (89)

o jeden zpět

K objevům však bývá někdy cesta trnitá... foto: Dan

K objevům však bývá někdy cesta trnitá...


foto: Dan
www.speleoaquanaut.cz