Skalistý potok, z akce - listopad 2013 - 5 (16)

o jeden zpět

... i po kozích cestičkách foto: Chmel

... i po kozích cestičkách


foto: Chmel
www.speleoaquanaut.cz