Skalistý potok, z akce - listopad 2013 - 6 (16)

o jeden zpět

I Náčelník a Mahony cestou oddechují foto: Chmel

I Náčelník a Mahony cestou oddechují


foto: Chmel
www.speleoaquanaut.cz