SARDINIE 2013 - 68 (89)

o jeden zpět

Vstup do labirintu krápníkových záclon v Ramo Nord foto: DrKozel

Vstup do labirintu krápníkových záclon v Ramo Nord


foto: DrKozel
www.speleoaquanaut.cz