SARDINIE 2013 - 15 (89)

o jeden zpět

Vlnky v Cala Gonone nám komplikují transport materiálu k jeskyni Bue Marino foto: DrK

Vlnky v Cala Gonone nám komplikují transport materiálu k jeskyni Bue Marino


foto: DrK
www.speleoaquanaut.cz