Skalistý potok listopad 2015 - 22 (27)

o jeden zpět

Úspěšný explorátor Mirek Manhart podává hlášení ihned po návratu foto © DrKozel

Úspěšný explorátor Mirek Manhart podává hlášení ihned po návratu


foto © DrKozel
www.speleoaquanaut.cz