SARDINIE 2013 - 39 (89)

o jeden zpět

Stalagnát Dědek, úctyhodný gigant mezi místní výzdobou foto: Karol

Stalagnát Dědek, úctyhodný gigant mezi místní výzdobou


foto: Karol
www.speleoaquanaut.cz