Skalistý potok - listopad 2014 - 6 (18)

o jeden zpět

Radek je po dlouhé době viděn s tuplákem na zádech foto (c) Pepé

Radek je po dlouhé době viděn s tuplákem na zádech


foto (c) Pepé
www.speleoaquanaut.cz