Sardinie 2015 - 13 (36)

o jeden zpět

Podle oblohy by se ani ve snu nedaly předpokládat povodně... foto Willy @ 2015

Podle oblohy by se ani ve snu nedaly předpokládat povodně...


foto Willy @ 2015
www.speleoaquanaut.cz