In Memoriam 2023 - 21 (22)

o jeden zpět

Ovšem nejpůsobivější jsou mrtvé fragmenty dřevin Foto (c) DrKozel

Ovšem nejpůsobivější jsou mrtvé fragmenty dřevin


Foto (c) DrKozel
www.speleoaquanaut.cz