Memoriál Martina Honeše, lom Amerika, 7.4.2018 - 3 (23)

o jeden zpět

Otcové chystají potěr na dobrodružnou exkurzi do podzemí foto (c) DrKozel

Otcové chystají potěr na dobrodružnou exkurzi do podzemí


foto (c) DrKozel
www.speleoaquanaut.cz