Ťomáškárna s dorostem, trénink SRT, září 2013 - 5 (13)

o jeden zpět

I Tomáš pochází z opice... Foto: Máca

I Tomáš pochází z opice...


Foto: Máca
www.speleoaquanaut.cz