Speleoforum 2018 - 3 (7)

o jeden zpět

Dan Hutňan odprezentoval na akci Speleoforum 2018 nové objevy na ostrově Sardinie v jeskyních Bue Marino

Dan Hutňan odprezentoval na akci Speleoforum 2018 nové objevy na ostrově Sardinie v jeskyních Bue Marino


www.speleoaquanaut.cz