Sardinie 2015 - 20 (36)

o jeden zpět

Bojová porada před dalším postupem foto Willy @ 2015

Bojová porada před dalším postupem


foto Willy @ 2015
www.speleoaquanaut.cz