Skalistý potok - vývěr, foto: Tomáš Sládek - 9 (11)

o jeden zpět

...ale stačí jen nepatrný dotek ke zkalení Foto: Tomáš Sládek

...ale stačí jen nepatrný dotek ke zkalení


Foto: Tomáš Sládek
www.speleoaquanaut.cz