Tvrz Skutina - 6 (16)

o jeden zpět

Zavěšený žebřík nad hladinou nevalně vonící vody foto (c) DrKozel

Zavěšený žebřík nad hladinou nevalně vonící vody


foto (c) DrKozel
www.speleoaquanaut.cz